Fundația Cantacuzino Florești

Înfiinţată în 2013, Fundaţia Cantacuzino Floreşti are ca scop dezvoltarea de proiecte

şi programe pentru înscrierea Domeniului Cantacuzino Floreşti în circuitul turistic şi

cultural.

Obiectivele fundaţiei sunt următoarele :

- Introducerea în circuitul turistic a ansamblului Domeniul Cantacuzino Floreşti

- Organizarea de activităţi culturale în cadrul ansamblului Domeniul Cantacuzino

Floreşti

- Conservarea şi, în măsura posibilului, restaurarea ruinelor Palatului ”Micul Trianon”

- Organizarea de evenimente pentru promovarea cunoaşterii istoriei Familiei

Cantacuzino

- Colaborarea şi stabilirea de parteneriate cu instituţii şi fundaţii din ţară şi străinătate

cu scop identic sau similar

Raport de activitate 2015

Raport de activitate 2016

Raport de activitate 2017

Raport de activitate 2018

Decizie ANAF