PROIECT TURNUL DE APĂ

Sesiunea de finanţare octombrie 2021 - februarie 2022, Subprogramul Intervenţii de Urgenţă (ante şi post - dezastru)

SCOPUL PROIECTULUI

Este realizarea unor intervenții de urgență asupra Turnului de apă (PH-II-m-A-16490.02) din cadrul Domeniului Cantacuzino și angajarea comunității locale în acest proces.

Lucrările de intervenție de urgență sunt stabilite prin expertiza tehnică, au un caracter reversibil și temporar (maxim 5 ani) și asigură şi posibilitatea continuării în bune condiții a lucrărilor de consolidare, restaurare și refuncționalizare propuse și avizate prin proiectul anterior finanțat prin TMI 2021.