Restaurarea "Micul Trianon"

micul trianon

Finanţarea s-a obţinut pentru Proiectul " Consolidarea, restaurarea şi conservarea faţadelor exterioare ale Palatului Cantacuzino de la Floreşti - "Micul Trianon" şi amenajarea demisolului acestuia ca sală de expoziţii / conferinţe / workshop-uri " .

Acest proiect face parte din subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi este finanţat de Institutul Național al Patrimoniului din fondul Timbrul Monumentelor Istorice.