Restaurarea și refuncționalizarea turnului de Apă

Finanţarea s-a obţinut pentru Proiectul “Consolidarea, Conservarea, Restaurarea și Refuncționalizarea Turnului de apă”

(cod PH-II-m-A-16490.02) din cadrul Domeniului Cantacuzino Florești, Fazele DALI, DTAC, PT, DE

 

 

Acest proiect face parte din subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi este finanţat de Institutul Național al Patrimoniului din fondul Timbrul Monumentelor Istorice.